Obliczanie długośći łańcucha

Można obliczyć w przybliżeniu długość naszego łańcucha za pomocą wzoru:

 

gdzie:

* wdl – właściwa długość łańcucha
* sp – odległość od suportu do osi tylnej piasty
* zp – liczba zębów największej zębatki z przodu
* zt – liczba zębów największej zębatki z tyłu.

Wynik należy zaokrąglić w górę a w przypadku otrzymania liczby nieparzystej dodać 1.

W większości rowerów górskich i szosowych liczba ogniwek wynosi 106 lub 108, w turystycznych, z uwagi na dłuższe tylne widełki i duże zębatki, 110 lub 112. Nowe łańcuchy mają zwykle 114 lub 116 ogniw.

więcej

Lub inna metoda dobierania długośći łańcucha

Wrzuć najmniejszą tarczę z przodu i najmniejszą zębatkę z tyłu (zestawienie nie stosowane w jeździe, ale w tym przypadku praktyczne). Układamy łańcuch na najmniejszej tarczy i najmniejszej zębatce, i trzymając oba jego końce, próbujemy go skracać, jeszcze nie spinając. Zauważmy, że wózek przerzutki układa się równolegle do podłoża, a nawet dolne kółko ustawia się wyżej niż górne. Nie zapominajmy, że ogniwa łańcucha możemy odejmować lub dodawać tylko parami. Optymalna długość to taka, przy której łańcuch jeszcze przechodzi swobodnie między kółkami, a dołożenie kolejnych dwóch ogniw powoduje pocieranie łańcucha o siebie.

This entry was posted in Serwis and tagged , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Your email address will never be published.


× jeden = 4