Regulacja wstępna amortyzatora

Twardość sprężyny

Jeżeli sprężyna jest zbyt miękka a widelec będzie często dobijał, to należy zwiększyć naprężenie wstępne. Przód roweru będzie zbyt nisko do pokonywania zjazdów;

Natomiast jeżeli sprężyna jest zbyt twarda, wtedy widelec nie dobije nigdy, czyli nie jest używany pełen zakres skoku.

Naprężenie wstępne.

Dobierz odpowiednią rtwardość sprężyny zanim zabierzesz się do ustawienia.

  1. Jeśli naprężenie wstępne jest za niskie  to ugięcie wstępne (SAG) będzie zbyt duże. Przód roweru będzie zbyt nisko wchodził w zakręty i będzie wykazywał nadsterowność;
  2. Jeśli naprężenie wstępne jest za wysokie, to ugięcie wstępne będzie zbyt niskie. Rower będzie wydawał się za sztywny, podsterowany i kiepski w prowadzeniu przy niskich prędkościach. Wystąpią również trudności przy skręcaniu

Tłumienie odbicia

  1. Gdy tłumienie odbicia jest zbyt duże, widelec będzie rozprostowywał się za szybko, a koło będzie odbijało od ziemi zaraz po dotknięciu jej po skoku. Będzie Ci trudno prosto jechać po kamieniach. Wystąpi podsterowność.
  2. Jeżeli tłumienie odbicia jest za słabe, widelec będzie twardy (szczególnie w przypadku serii szybkich uderzeń), będzie dobijał po serii następujących po sobie mocnych uderzeń i nie będzie w stanie odbić po lądowaniu ze skoku, bądź nadsterowny i będzie dobijał, mimo, że tłumienie ściskania (kompresji) i twardość sprężyny ustawimy poprawnie.

Tłumienie ściskania (kompresji)

  1. Jeżeli tłumienie ściskania jest zbyt duże, będzie Ci się wydawać, że widelec często dobija. Rower będzie nadsterowny, niepewny w prowadzeniu;
  2. Jeżeli tłumienie ściskania jest zbyt małe, widelec będzie dobijał rzadko lub nigdy, mimo miękkich sprężyn i lum niskiego naprężenia wstępnego. Typowa jest również podsterowność.

autor: Lennard Zinn

This entry was posted in Serwis and tagged . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Your email address will never be published.


− 1 = sześć