Kotlina Kłodzka

Kolega z GERu przysłał nam swe rajdy po Kotlinie Kłodzkiej, za które mu dziękujemy. Wprawdzie relacji nie ma ale zdjęcia powinny być zadawalające z widoków górskich.

foto 1  Srebrna Góra, z lewej główne fortyfikacje, z prawej fort Ostróg

foto 2  W dolinie Nowa Wieś Kłodzka, w tle Góry Bystrzyckie

 foto 3  W tle Góry Stołowe 

foto 4  W tle prawdopodobnie Góry Wałbrzyskie, trochę bliżej prawdopodobnie Włodzickie z wyróżniające się sylwetki Góry Włodzickiej i stokami porośniętymi rozległymi stokami (nietypowy widok w Kotlinie Kłodzkiej)

foto 5  Widok na zachodnie strony Kotliny. W dole Kłodzko, w tle Góry Bystrzyckie, a za nimi s³abo widoczne Orlickie

foto 6 Gdzie w Górach Bardzkich, droga z kruszej¹cych ska³

foto 7  Widok na Paczków

foto 8 Kamieniec Ząbkowicki z charakterystycznym pałacem Marianny Orańskiej

foto 9  Miejsce Hrabiowskie, panorama na Bardo i przełom Nysy Kłodzkiej

1_Fotor

2_Fotor

3_Fotor 4_Fotor

 

 

 

 

 

 

5_Fotor 6_Fotor

 

 

 

 

 

7_Fotor 8_Fotor

 

 

 

 

 

 

9_Fotor Zdjęcia wykonał: Marek Kwiatkowski „Bono”

This entry was posted in Relacje. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Your email address will never be published.


trzy + 3 =