Staw kolanowy

Zrzut ekranu 2014-01-08 (godz. 14.05.15)Kolano to największy staw naszego organizmu, ale zarazem jest najczęstszym miejscem podlegającym kontuzjom w kolarstwie. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest jego umiejscowienie na przedłużeniu dwóch długich dźwigni – uda i podudzia. Dodatkowo musi on znosić obciążenia zwykle przekraczające jego wytrzymałość.

więcej

This entry was posted in Zdrowie and tagged , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Your email address will never be published.


cztery + = 6