Stuki puki-likwidacja

Znalazłem bardzo ciekawy artykuł na temat nie przewidzianych stuków w rowerze. Po okresie zimowym warto przejrzeć swój pojazd i zakonserwować.

Więcej informacji

This entry was posted in Serwis. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Your email address will never be published.


3 + = siedem